ว่าด้วย...ค้อน....

 

     ค้อน คือเครื่องมือสำหรับตอกหรือทุบ  เช่น ตอกตะปู  จัดชิ้นส่วนของวัตถุให้เข้ารูป และทุบทลายวัตถุ ค้อนได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะทาง และมีรูปร่างกับโครงสร้างที่หลากหลาย แต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันคือด้ามจับและหัวค้อน ซึ่งน้ำหนักจะค่อนไปทางหัวค้อนมากกว่า แรงที่กระทบเป้าหมายจะมากเท่าใด ขึ้นอยู่กับมวลของค้อนและความเร่งของการตอก ดังนั้นเมื่อค้อนยิ่งหนักมากและหวดด้วยความเร่งมาก แรงที่ได้จากค้อนยิ่งมากตามไปด้วย

 

ค้อนแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ.......

1.ค้อนหัวแข็งหรือค้อนหัวกลม.......โดยทั่วไปจะทำจากเหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กกล้าชุบแข็ง  ทนต่อแรงอัดและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี  มีลักษณะหัวกลมมน หน้าค้อนแบนเรียบ  การใช้งานคือ ใช้งานกลทั่วไป เช่น ตอกตะปู ย้ำหมุด เป็นต้น   การบำรุงรักษาค้อน ไม่ใช้ขณะมือเปื้อนน้ำมัน ไม่ใช้ด้ามกระแทกชิ้นงาน อย่าให้ตกจากโต๊ะปฏิบัติงาน อย่าใช้หัวค้อนแทนทั่ง หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาด

 

ค้อนหัวแข็งแต่ละประเภทจะมีรูปร่างและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้

       -     ค้อนหัวแข็งหรือค้อนหัวกลม เป็นค้อนที่มีหน้าค้อนที่ใช้ตอกตี หน้าตัดจะมีลักษณะกลมผิวหน้าของค้อนจะนูนโค้งเล็กน้อยส่วนด้านบนหรือ หงอนค้อนจะมีลักษณะเป็นทรงกลม นิยมนำมาใช้ในการตอกตีทั่วไป เช่นใช้กับสกัด การนำศูนย์ การตัดงอเหล็กเส้นกลมหรือเส้นแบน  และเคาะขึ้นรูปทั่วไป

 

-          ค้อนหัวตรง เป็นค้อนที่มีส่วนหงอนของค้อนจะมีลักษณะแบนและอยู่ในตำแหน่งขนานไปกับด้ามค้อน ด้านหน้าค้อนใช้ตอกตีเคาะ ดัด ชิ้นงานทั่วไป ส่วนหงอนที่มีลักษณะแบบนั้นใช้เคาะขึ้นรูปหรือตียึดแผ่นโลหะมีรูปร่างต่าง ๆ

 

-          ค้อนหัวขวาง เป็นค้อนที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายค้อนหัวกลมและค้อนหัวตรง แต่ค้อนชนิดนี้มีหงอนด้านบนมีลักษณะแบนแต่อยู่ในตำแหน่งขวางกับด้ามจับ

 

-          ค้อนเดินสายไฟ เป็นค้อนที่มีลักษณะคล้ายกับค้อนย้ำหมุดทุกประการ เพียงแต่ผิวหน้าของค้อนจะเรียบ เพื่อที่จะได้ใช้ตอกตะปูเดินสายไฟโดยไม่ลื่น ค้อนเดินสายไฟนี้มีขนาดเล็ก  ขนาดที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ น้ำหนัก 150 กรัม และ 200 กรัม

 

-          ค้อนปอนด์ เป็นค้อนที่ใช้สำหรับงานหนักทั่วไป หน้าตัดมีรูปร่างเป็นแปดเหลี่ยม ผิวหน้าจะนูนและลาดเอียงไปทางขอบ มีตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้แรงกระแทกสูง  เช่น ใช้ทุบกำแพง ใช้ตีเหล็ก และงานทุบตี ดัดงอทั่วไป

 

-          ค้อนช่างไม้ เรียกอีกชื่อว่าค้อนหงอนหรือค้อนหัวแพะ เป็นค้อนสำหรับช่างไม้ซึ่งใช้สำหรับตอกตะปู และถอนตะปู หน้าตัดของค้อนจะมีลักษณะกลม ผิวหน้าเรียบหรือมีโค้งเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นขณะทำการตอกตะปูส่วนหางหรือหงอนค้อนจะมีลักษณะเป็นง่ามคล้ายเขาแพะซึ่งใช้สำหรับถอนตะปู ด้ามค้อนอาจทำด้วยไม้ หรือพลาสติกแข็งก็ได้

 

 

2.ค้อนหัวอ่อน.......เป็นค้อนที่ทำจากวัสดุอ่อนเหมาะสำหรับใช้ตี เคาะ ดัดชิ้นงานที่มีผิวอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหน้าของโลหะหรือชิ้นงานเป็นรอย เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะที่เคลือบอยู่หลุดล่อนหรือลอกออก และยังใช้ในการถอนประกอบชิ้นงานส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรอีกด้วย  ค้อนหัวอ่อนแต่ละประเภทใช้งานได้ดังนี้

 

-          ค้อนทองเหลือง หัวค้อนทำจากทองเหลือง ซึ่งมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี ผิวหน้าของค้อนมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ใช้สำหรับเคาะชิ้นงานหรือแผ่นโลหะที่ทำจากโลหะที่เนื้ออ่อน เช่น ทองแดง อลูมิเนียม ตะกั่ว เป็นต้น

 

-          ค้อนพลาสติก หัวค้อนทำจากพลาสติกแข็ง หน้าตัดมีลักษณะกลม ผิวหน้านูนเล็กน้อย บริเวณขอบมน หัวพลาสติกทั้งสองข้างเหมือนกันขันติดอยู่กับแกนเกลียวของอลูมิเนียมหล่อ เมื่อหัวค้อนเยินหรือแตก สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้

 

-          ค้อนยาง หัวค้อนทำจากยางาพารา ซึ่งผ่านกรรมวิธีทางเคมีทำให้มีสีดำ คุณสมบัติเหนียวนุ่ม เหมาะสำหรับใช้เคาะขึ้นรูปชิ้นงานที่มีเนื้ออ่อน หรือโลหะแผ่นเคลือบที่บางมาก เพื่อช่วยในการรักษาผิวงาน

 

-          ค้อนไม้ เป็นค้อนที่ไม่ได้ทำจากโลหะ แต่ทำจากไม้เนื้อแข็งซึ่งอาจจะทำเป็นแท่งกลมตัน โดยลบคมบริเวณของทั้งสองข้าง หรืออาจทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยม โดยลบคมบริเวณมุมที่กระทำกับผิวหน้าทั้ง 4 ด้าน ใช้สำหรับเคาะ ดัด ตีวัสดุหรือโลหะที่มีผิวอ่อน

 

-          ค้อนหนัง ค้อนชนิดนี้หัวค้อนทำจากหนังแข็งที่ยังไม่ได้ฟอกม้วนเป็นแท่งกลม หน้าตัดเรียบ เหมาะสำหรับเคาะ พับโลหะอ่อนทั่วไป

 

เครดิตรูปค้อน :  http://goo.gl/ZeLIi4

 

Visitors: 50,802