เรื่องของตะไบ

เรื่องของ...ตะไบ

 

     ตะไบ  เป็นเครื่องมือที่ช่างจะใช้ตกแต่งผิวของชิ้นงานให้เรียบหรือตกแต่งชิ้นงานให้มีขนาดตามต้องการ ตะไบส่วนมากทำมาจากเหล็กผสมคาร์บอน ส่วนตะไบที่ต้องการความคงทนสูงจะทำด้วยเหล็กกล้า

 

ตะไบมีขนาดและรูปร่างต่างกัน ที่ใช้กันอยู่ประจำมี 6 แบบ คือ

  • ตะไบแบน (Flat files) ใช้ถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน
  • ตะไบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square file) ใช้ถูร่องที่เป็นสี่เหลี่ยม
  • ตะไบกลม (Round file) ใช้ถูรูกลมหรือส่วนโค้งต่าง ๆ
  • ตะไบสามเหลี่ยม (Three-square file) ใช้สำหรับแต่งส่วนโค้งร่องโค้งต่าง ๆ
  • ตะไบครึ่งวงกลมหรือท้องปลิง (Half-round file) ใช้สำหรับแต่งส่วนโค้งต่าง ๆ
  • ตะไบที่ใช้ในงานไม้หรือบุ้ง (Rasp file)

 

ขนาดของซี่ฟันตะไบ มีด้วยกัน 4 ขนาดคือ........

1. หยาบมาก

2. หยาบปานกลาง

3. ละเอียดมาก

4. ละเอียดปานกลาง

 

วิธีใช้ตะใบ

1.มือซ้ายจับที่ปลายตะไบ ส่วนมือขวาจับที่ด้ามตะไบ

2.วางตะไบให้สัมผัสกับผิวชิ้นงานแล้วดันไปข้างหน้า ดันจนสุดชิ้นงานแล้วดึงกลับ  ถูไปมาให้หน้าตะไบสัมผัสกับชิ้นงานอยู่ตลอด

3.ที่สำคัญการใช้ตะไบควรเลือกตะไบให้เหมาะกับลักษณะของงาน

4.การใช้ตะไบทุกครั้งจะต้องดันตะไบไปข้างหน้าแล้วดึงกลับ ไม่ควรถูตะไบไปมาอย่างรวดเร็ว

 

การจัดเก็บและบำรุงรักษาตะไบ

1. ตรวจดูความเรียบร้อยของตะไบก่อนเก็บเข้าที่

2. ทำความสะอาดซี่ตะไบโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ เศษฝุ่นหรือเศษโลหะออกจากซี่ตะไบ

3. ชโลมน้ำมันกันสนิมก่อนเก็บตะไบเข้าที่เก็บ

4. ไม่ควรวางตะไบทับกันเพราะจะทำให้คมตะไบสึกหรอได้ง่าย

Visitors: 51,926