การขุดดินยกแปลงปลูกผัก

 

 การขุดดินยกแปลงปลูกผัก

 

      การขุดดินเพื่อยกร่องเพื่อใช้ปลูกผักสวนครัวหรือผลไม้ไว้ทานในบ้าน ใช้จอบขุดดินขึ้นให้พูนเป็นหลังเต่า ตากแดดไว้สัก1-2 วัน  ถ้าบริเวณที่ต้องการยกแปลงมีหญ้าขึ้นอยู่ให้ใช้จอบถาก ค่อยๆถากหญ้าออกให้หมดก่อน  แล้วเกลี่ยดิน ให้เรียบ โดยใช้คราดปักลงไปในดินแล้วลากไปจนสุดความยาวของแปลง ทำซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้หน้าดินร่วนซุย ระหว่างนั้นอาจจะมีเศษหญ้า หรือรากหญ้า หรือก้อนหินเล็กๆโผล่ขึ้นมาก็ให้เก็บทิ้ง  จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้าไปกับดินที่เราเตรียมไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารให้ดินและยังช่วยในการอุ้มและระบายน้ำของรากต้นไม้ได้ดี

 

 

 

     เมื่อเตรียมดินยกร่องเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้พลั่วขุดหลุมเพื่อเอาต้นกล้าที่เพาะไว้หรือเมล็ดใส่ลงไปเอาฟางหรือทางมะพร้าวคลุมหน้าดินไว้แล้วรดน้ำให้พอชุ่ม หลังจากเมล็ดที่หว่านไว้เติบโตเป็นต้นกล้าแล้วก็ใช้ส้อมพรวน พรวนดินรอบๆให้ร่วนซุย 

  

     ถ้าหากเจอดินที่แข็งมากๆให้ใช้จอบขุดดินคร่าวๆ ให้กว้างกว่าขนาดที่ต้องการยกร่อง ทำเป็นขอบร่องตื้นๆ ก่อน แล้วรดน้ำให้ชุ่มโดยให้น้ำขังบริเวณที่ต้องการปลูก รดบ่อยๆ สัก 4-5 วัน  จากนั้นก็ใช้จอบขุดดินเท่าที่ขุดได้จนเจอชั้นดินแข็งก็รดน้ำให้ขังแช่ไว้จนดินอ่อนลงอีก  แล้วใช้จอบขุดไปเรื่อยๆ จนได้ขนาดหลุมตามที่ต้องการ

 

 

 

       จอบมีให้เลือกหลากหลายชนิดตามการใช้งาน ชนิดหลักๆที่นิยมใช้กันคือจอบขุดและจอบถาก  จอบขุดหน้าจอบจะโค้งเว้ามีน้ำหนักมากกว่าจอบถาก  จอบขุดก็ตามชื่อเลยค่ะเอาไว้เพื่อขุดดิน ส่วนจอบถากมีไว้เพื่อถากหน้าดินหรือถางหญ้าที่หน้าดินออก เมื่อใช้งานจอบเสร็จแล้วล้างให้สะอาดเอาผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันเพื่อกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย     

 
Visitors: 50,801